wyraz


wyraz
wyraz I {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. wyrazzie {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'ciąg głosek lub liter stanowiący względnie samodzielny element języka, któremu przyporządkowane są określone znaczenie i funkcja składniowa, np. {{/stl_7}}{{stl_8}}dom, biały, wysoko, czytać, tak, hej {{/stl_8}}{{stl_7}}itd.': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wyrazy rodzime, zapożyczone. Znaczenie, brzmienie wyrazu. Słownik wyrazów obcych. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_8}}mat. {{/stl_8}}{{stl_7}}'część wyrażenia, wzoru matematycznego, jakaś wielkość znana lub nieznana' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}wyraz II {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. wyrazzie, blm {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'zewnętrzny przejaw czegoś, zwykle stanu emocjonalnego człowieka; objaw, oznaka; także właściwy danej osobie układ rysów twarzy, żywość (lub jej brak) spojrzenia itp.': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wyraz lęku, smutku, nienawiści na twarzy, w spojrzeniu. Jej oczy przybrały smutny wyraz. Mieć przyjemny wyraz twarzy. Nie mógł odnaleźć w jej oczach dawnego wyrazu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'odbicie, odzwierciedlenie, uzewnętrznienie, wymowa czegoś; wyrażanie, wypowiadanie się': {{/stl_7}}{{stl_10}}Zrywy powstańcze były wyrazem dążeń niepodległościowych. Środki artystycznego wyrazu.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}łykać wyrazy [głoski, litery itp.]; nad wyraz; połykać – połknąć wyrazy (wyraz) [głoski, litery (głoskę, literę) itp.] {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • wyraz — m IV, D. u, Ms. wyrazzie; lm M. y 1. «znak językowy nazywający jednostkowy przedmiot materialny lub klasę jednorodnych przedmiotów materialnych, treści psychiczne, czynności, stany, cechy, wyrażający relacje między elementami rzeczywistości lub… …   Słownik języka polskiego

  • wyraz — 1. Dać wyraz czemuś «wyrazić w słowach, okazać, uzewnętrznić coś»: Zaczęłam tak nieco osobiście, ale, pozwólcie Państwo, będę dalej dawała wyraz swym osobistym sympatiom. TSt 7/2000. Sąd nie uwierzył żadnemu z tych świadków, czemu dał wyraz w… …   Słownik frazeologiczny

  • nad wyraz — → wyraz …   Słownik języka polskiego

  • nad wyraz — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} bardzo, niezwykle, niewypowiedzianie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Było nad wyraz przyjemnie. Nad wyraz dojrzała odpowiedź. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • połykać – połknąć wyrazy (wyraz) [głoski, litery (głoskę, literę) itp.] — {{/stl 13}}{{stl 33}} wymawiając, pisząc pośpiesznie, niestarannie, opuszczać mimowolnie wyrazy lub ich części, litery itd. :{{/stl 33}}{{stl 10}}Połknąć w pośpiechu końcówkę, głoskę, literę, wyraz. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bach — «wyraz używany na oznaczenie dźwięku spowodowanego uderzeniem, wystrzałem, upadkiem czegoś, a także na oznaczenie czynności, przy której powstaje taki dźwięk» Bach! bach! padły strzały. Wazon wymknął się z rąk i bach na podłogę. Uważaj Piotrusiu …   Słownik języka polskiego

  • bul — «wyraz, zwykle powtórzony, mający naśladować odgłos przelewającego się albo gotującego się płynu» …   Słownik języka polskiego

  • chlap — «wyraz, zwykle powtórzony, naśladujący odgłos powstający przy chlapaniu» Słychać kapanie z rynny: chlap, chlap! …   Słownik języka polskiego

  • chlapu — «wyraz (głównie w mowie dziecięcej), zwykle powtórzony, naśladujący odgłos powstający przy chlapaniu» Chlapu, chlapu przy myciu …   Słownik języka polskiego

  • chlast — «wyraz, zwykle powtórzony, naśladujący odgłos powstający przy chlaśnięciu, uderzeniu, uderzenie, przy którym powstaje taki odgłos» Wylać wodę na ścieżkę: chlast! Matka chlast urwisa po karku …   Słownik języka polskiego